Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Έξι νέα απορριμματοφόρα και ένα πλυντήριο κάδων στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια έξι απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων για τις ανάγκες του Δήμου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.403.640,00€

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου ποσού 1.403.640,00€

ΔΕΙΤΕ:  Τα «καμάκια» της Αργολίδας ήταν πρωτοπόροι! (Vid)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη συνολικά εντός διαστήματος πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση των έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων και του πλυντηρίου κάδων θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Άργους- Μυκηνών επί της Ε.Ο. Άργους – Νέας Κίου.

ΔΕΙΤΕ:  «Travel and Leisure»: Ναύπλιο και Επίδαυρος στα 15 πιο όμορφα μέρη στην Ελλάδα

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

ΔΕΙΤΕ:  Καλά θα πάει αυτό... Έρχεται στην Αργολίδα ο Μητσοτάκης

– Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28/06/2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..

– Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή, και ώρα λήξης η 15:00:00μ.μ..

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα σχετικά αρχεία

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!