Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Ανακοίνωση από τον Δήμο Ναυπλιέων και τη ΔΕΥΑΝ για τη ΔΕΥΑΑΡΜ

Ανακοίνωση από τον Δήμο Ναυπλιέων και τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ Νέας Κίου) έχει ως αποκλειστικό διαχειριστή την ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών.
Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται από μετρητή ρεύματος (ρολόι) στο όνομα της ΔΕΥΑ Αργους Μυκηνών και αποτυπώνεται σε λογαριασμό που εκδίδεται στο όνομα της ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών.
Η ΔΕΥΑΡΜ με το Δήμο Άργους Μυκηνών χρησιμοποίησε την οφειλή προς τη ΔΕΗ και επιχορηγήθηκε από το Ελληνικό Κράτος με χρήματα των Ελλήνων Φορολογουμένων για να εξοφλήσει το χρέος προς τη ΔΕΗ με ποσό της τάξεως των 6.500.000€
Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και συγκεκριμένα 2.500.000€ αποπλήρωσαν χρέη της ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών και 4.000.000€ αποπλήρωσαν το χρέος για το ηλεκτρικό ρεύμα του Βιολογικού (Ε.Ε.Λ. Νέας Κίου).
Παραθέτουμε με χρονολογική σειρά στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα.
Νοέμβριος 2020: Ο κοινός λογαριασμός ρεύματος του Βιολογικού (στο όνομα της διαχειρίστριας ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών) έχει μηδενιστεί μιας και η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκριθεί. Η οφειλή δεν είναι πια απαιτητή από τη ΔΕΗ διότι έχει περάσει σε διαδικασία αποπληρωμής.
Φεβρουάριος 2021: Λαμβάνει χώρα το σοβαρότατο περιστατικό μόλυνσης του ΑργολικούΚόλπου από τις εκροές του Βιολογικού.
Φεβρουάριος 2021: Διαταγή πληρωμής από τη ΔΕΥΑΡΜ προς την ΔΕΥΑΝ 1.200.000€
Φεβρουάριος 2021: Ανακοπή (από τη ΔΕΥΑΝ) κατά της διαταγής πληρωμής και κατά της επιταγής προς πληρωμή της ΔΕΥΑΡΜ
Φεβρουάριος 2021: Αναπροσαρμογή οφειλής λόγω λάθους…!!! Σε 920.000€ από τη ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών!!! Περίπου 280.000€ λιγότερα!
Μάιος 2021: Δικαστήριο για την υπόθεση.
Αύγουστος 2021: Εξόφληση της οφειλής από επιχορήγηση του υπουργείου.
Μάρτιος 2022: Απόφαση δικαστηρίου
α) Η ΔΕΥΑΝ κερδίζει την ακύρωση της επιταγής προς πληρωμής ως παρανόμως επιδοθείσας άρα ο λόγος για τον οποίο πρωτίστως κατέφυγε στα δικαστήρια κερδήθηκε.
Ακολουθεί το αποφασιστικό:
«Για τους λόγους αυτούς δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή του (άρθρου 632 ΚΠολΔ) καθ´ ο μέρος στρέφεται κατά της με αριθμό 13 / 2021 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 13 / 2021 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου. ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή (του άρθρου 933 ΚΠολΔ) καθ´ ο μέρος στρέφεται κατά της από 12-02-2021 επιταγής προς πληρωμή. ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 12-02-2021 επιταγή προς πληρωμή που συντάχθηκε επί του με αριθμό 36 / 2021 πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 13 / 2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων».
β) Η ΔΕΥΑΑΡΜ κέρδισε το δικαίωμα να διεκδικήσει τα ‘’οφειλόμενα΄΄.
Είναι προφανές από τις ημερομηνίες ότι το δικαστήριο του Μαΐου δεν είχε την πράξη εξόφλησης από το υπουργείο οπότε δικάζοντας μόνο με τα τιμολόγια αποφάνθηκε ότι μπορεί η ΔΕΥΑΑΡΜ να διεκδικήσει τα ΄΄οφειλόμενα΄΄. ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ είναι ότι σήμερα η συγκεκριμένη οφειλή έχει εξοφληθεί από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων (επιχορήγηση Αύγουστος 2021) και κάποιος ……. προσπαθεί να πλουτίσει αδικαιολόγητα ζητώντας από τους Έλληνες φορολογουμένους να ξαναπληρώσουν αυτή την επιχορήγηση.
Δεν επιτρέπεται στη ΔΕΥΑ Ναυπλίου να το επιτρέψει.
ΥΓ: Αν αποδεχτούμε ότι η οικονομική χρήση(έσοδα , έξοδα. Δάνεια, επιχορηγήσεις κλπ) της Ε.Ε.Λ. Νέας Κίου ρυθμίζετε από τα ποσοστά Ναύπλιο 41,5% και Άργος 58,5% εύκολα οποιοσδήποτε συμπεραίνει με μία απλή πράξη ότι από την επιχορήγηση των 4.000.000€ 1.700.000€ αντιστοιχεί στη ΔΕΥΑΝ και 2.300.000€ στη ΔΕΥΑΡΜ και επίσης εύκολα προκύπτουν δύο ερωτήματα.
Γιατί δεν έχουν αποδοθεί τα υπόλοιπα χρήματα (800.000€περίπου); και
Αυτοί που αναζητούν την έγκαιρη και διαρκή εξόφληση των οφειλουμένων πως άφησαν την οφειλή στη ΔΕΗ να φτάσει στα 4.000.000 € (κατά αυτούς 920.000€ οφειλή της ΔΕΥΑΝ και 3.100.000€ οφειλή της ΔΕΥΑΡΜ)

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!