Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία από τη ΔΕΥΑΑΡΜ


Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών για την καταπολέμηση παρασίτων με απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στο δίκτυο αποχέτευσης.
Η απολύμανση αφορά στην καταπολέμηση των μικροβίων, η απεντόμωση στην αντιμετώπιση εντόμων και η μυοκτονία στον έλεγχο προσβολών από τρωκτικά.