Πωλείται συσκευαστήριο εσπεριδοειδών στην Αργολίδα

Πωλείται συσκευαστήριο εσπεριδοειδών στην Αργολίδα, οικοπεδικός χώρος, κτηριακές εγκαταστάσεις, και εξοπλισμός.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο mail: gikanelos@gmail.com με βασικά στοιχεία ενδιαφερόμενου.