Αστυνόμος με χρέη… λιμενικού, στο Κρανίδι του 1824…

Το 1824, ήταν μια δύσκολη χρονιά, που η νέα Ελλάς… έβγαζε ταυτότητα…

Εκείνη την χρονιά, δεν υπήρχε «ακριβής και αυστηρά» αστυνομία στο Κρανίδι! Για την ακρίβεια υπήρχε ένας μόνος αστυνόμος για όλη την κώμη!.. Ο οποίος μάλιστα επιτάχθηκε και ανέλαβε και καθήκοντα… λιμενικού…

Αυτό μαρτυράται από έγγραφο του Βουλευτικού Σώματος της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος προς το Εκτελεστικό, που λέει ότι:

«Επειδή λανθάνει – ενταύθα όπου διατρίβει η Διοίκησις – αναγκαιοτάτη μια ακριβής και αυστηρά αστυνομία, ίνα ερευνή τους εισερχομένους και εξερχομένους δια τα τε θαλάσσης και ξηράς προς αποφυγήν ενδεχομένων ατοπημάτων, το Βουλευτικό έκρινε αναγκαίο να υπενθυμίση στο σεβαστό τούτο Σώμα ότι ανάγκη να επιταχθή ο ενταύθα αστυνόμος να προσέχη περί πάντων και αναφέρη προς την Διοίκησιν αμέσως».

Την απόφαση υπογράφουν ο αντιπρόεδρος Βρεσθένης Θεοδώρητος και ο α΄ γραμματεύς Ιω. Σκανδαλίδης και φέρει ημερομηνία «τη 8 Ιανουαρίου 1824 εν Κρανιδίω».

Πηγή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, σελ. 23-24.

Εικόνα: Σπετσιώτικο πολεμικό πλοίο (1822)

Γιώργος Λεκάκης
Συγγραφέας – Λαογράφος

Διαβάστε ακόμα στο Argolida Planet: