Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Αυτά είναι τα βενζινάδικα που κλέβουν ή νοθεύουν τα καύσιμα!


Στα νέα κρούσματα παραβατικότητας διαπιστώθηκε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες πρατηρίων δεν διστάζουν ακόμη και να κόβουν προκλητικά τις ταινίες ασφαλείας.
Πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ βεβαίωσε η Περιφέρεια Αττικής σε πρατήρια υγρών καυσίμων και τον Απρίλιο στα οποία διαπιστώθηκε ότι έβαζαν μικρότερες ποσότητες καυσίμων στους καταναλωτές ή είχαν αναμείξει την αμόλυβδη βενζίνη με διαλύτες.
Στα νέα κρούσματα παραβατικότητας διαπιστώθηκε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες πρατηρίων δεν διστάζουν ακόμη και να κόβουν προκλητικά τις ταινίες ασφαλείας που έχουν τοποθετήσει ειδικά συνεργεία στις αντλίες των καυσίμων.
Τα πλήρη στοιχεία των βενζινάδικων στα οποία έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα έχουν δημοσιοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής όπως επίσης και οι λόγοι και οι αιτίες επιβολής του προστίμου.
Οι καταναλωτές πολύ εύκολα μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ενότητα «Ανακοινώσεις» και κατόπιν να επιλέξουν την Υποενότητα «Διοικητικά Πρόστιμα».
Ελλιποβαρής παράδοση ποσότητας υγρών καυσίμων
Με την υπ. αρ. πρωτ. 349647/20-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά και Νήσων επεβλήθη πρόστιμο 10.000 ευρώ στην επιχείρηση πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία … που βρίσκεται στη Νίκαια, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα βρέθηκε μία αντλία και προϊόν βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων με απόκλιση μετρητή -0,8% (με μέγιστο επιτρεπτό όριο -0,5%) κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 3α του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄-8/8/2013) όπως ισχύει.
Πρόστιμο 15.000 ευρώ
Με απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην Καλλιθέα.
Ειδικότερα τα δείγματα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON που έλαβαν στις 05/02/2021 ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. από το πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην Καλλιθέα καθώς και το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου της εταιρείας εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκαν Μη Κανονικά διότι περιείχαν τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 2,1 mg/L αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/L, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 περ. ii της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.
Μη παράδοση δείγματος βυτιοφόρου κατά τη δειγματοληψία του αντίστοιχου καυσίμου
Με Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων για παράβαση του άρθρου 102 παρ. 1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17), γιατί κατά τη δειγματοληψία του καυσίμου ‘βενζίνη αμόλυβδη 100 ron’ που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 05-04-2022 στο υποκατάστημα της επιχείρησης στου Παπάγου, δεν παραδόθηκε το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 5 της ίδιας Υ.Α.
Παραβίαση ταινιών ασφαλείας αντλιών παροχής υγρών καυσίμων
Με την απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο 10.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Πικέρμι Αττικής διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε την 01/12/2021 από την υπηρεσία μας στο κατάστημά της βρέθηκαν παραβιασμένες οι σφραγίδες (ταινίες ασφαλείας), που ασφαλίζoυν την πόρτα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στους δύο ογκομετρητές του διανομέα και βρέθηκαν ασφράγιστες οι βάνες της γραμμής επιστροφής του ανωτέρω αναφερομένου διανομέα (άρθρο 85 παρ. 4 της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) – (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει).

Πηγή

ΔΕΙΤΕ:  Επιστολή στο AP: «Η πλατεία στο Άργος θυμίζει Σκόπια! Φτάνει το κιτς, δεν έχουν θέση οι κινεζουριές»

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!