Γυναίκα ζητάει τετράωρη μεσημεριανή εργασία σε Άργος ή Αγία Τριάδα

Γυναίκα ζητάει τετράωρη μεσημεριανή εργασία στην περιοχή του Άργους ή της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Τριάδας.

Πληροφορίες στο τηλ : 6945 866118