ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Καραθώνας

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου:

“Με έγγραφο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, από 12/11/2021, ενημερωθήκαμε σαν Δήμος Ναυπλιέων, περί της έναρξης του έργου, «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».
Μετά την παραπάνω δεσμευτική ανακοίνωση, η πρώτη αντίδραση τού Δήμου, στη θετική εξέλιξη για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας, ήταν η δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών, περί αποκατάστασης της Καραθώνας.
Για λόγους περιβαλλοντικούς και δημόσιας υγείας, ο χώρος θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί περιβαλλοντικά, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Επειδή γίνεται σύγχυση, άλλοτε ηθελημένη άλλοτε λόγω άγνοιας, θα παραθέσω όλα τα απαιτούμενα στάδια που προβλέπονται σε μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ, προκειμένου να υποβληθούν σε Χρηματοδοτικό-Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, και να υλοποιηθεί το έργο.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων επιμέρους μελετών, για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην περιοχή Καραθώνας.
Ο σχεδιασμός της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα την ομαλή επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον, και την ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνοπτικά, τα προτεινόμενα έργα που αναμένεται να απαιτηθούν για την αποκατάσταση του χώρου, είναι τα ακόλουθα:
• Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσης τους σε μικρότερη έκταση.
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις του ανάγλυφου, με ταυτόχρονη χρήση τεχνικών έργων αντιστήριξης.
• Έργα τελικής κάλυψης.
• Έργα διαχείρισης ομβρίων.
• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
• Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου.
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ.
• Έργα πρασίνου και άρδευσης.
• Λοιπά έργα (περίφραξη, δεξαμενή άρδευσης / πυρόσβεσης κ.λπ.).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες:
• Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ).
• Τοπογραφική Μελέτη.
• Γεωτεχνική μελέτη.
• Οριστική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης.
• ΣΑΥ – ΦΑΥ
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Δήμος γνωρίζει και δύναται να επαναφέρει την περιβαλλοντική ορθότητα, προς όφελος των Δημοτών και της δημόσιας υγείας.
Με γνώση, συνέπεια, σεβασμό και μεθοδικότητα, δρομολογούμε έργα, τα οποία αλλάζουν οριστικά την περιβαλλοντική περιθωριοποίηση της περιοχής μας, επαναφέροντας την Καραθώνα σε δημοφιλή προορισμό για λουόμενους.
Τα χρήματα και ο μόχθος των συμπολιτών μας αξιοποιούνται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη της περιοχής!”
ΔΕΙΤΕ:  Μεταφέρονται οι αφετηρίες του ΚΤΕΛ Αργολίδας στο Ναύπλιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!