Εμπορική εταιρεία στο Ναύπλιο ζητά οδηγό – διανομέα με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

Εμπορική εταιρεία με έδρα το Ναύπλιο ζητά οδηγό-διανομέα με άδεια οδήγησης γ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση.

Τηλ. επικοινωνίας: 6936876777