Εργαστήρια Ρομποτικής στην Αργολίδα


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ, φορέας υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, οργανώνουν Εργαστήρια Ρομποτικής για παιδιά & εφήβους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο του Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)», στο Ναύπλιο.
Κάθε Πέμπτη & Κυριακή του Νοεμβρίου στο Ναύπλιο.
Τα Εργαστήρια Ρομποτικής υλοποιούνται σε τρεις ομάδες:
Μαθητές Δημοτικού: ηλικίας 9 ετών έως 11 ετών
Μαθητές Γυμνασίου: ηλικίας 12 ετών έως 14 ετών
Μαθητές Λυκείου: ηλικίας 15 ετών έως 17 ετών
Σε χώρους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Διάσταση, στη Διεύθυνση: Φιλίας 12, Αγία Κυριακή, Ναύπλιο:
• Κάθε Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ.
• Κάθε Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.
στη Διεύθυνση: Φιλίας 12, Αγία Κυριακή, Ναύπλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ:
210 – 9996340 (αστική χρέωση),
info@ngodiastasi.gr
www.ngodiastasi.gr