ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ερμιονίδα: Ποια εταιρεία ανέλαβε τη μεταφορά νερού από τον Ανάβαλο και πόσα θα εισπράξει

Στην ΤΕΚΑΛ το μεγάλο αρδευτικό έργο

Οριστικά στην ΤΕΚΑΛ “κλειδώνει” το μεγάλο αρδευτικό έργο από το Φράγμα Ανάβαλου στην περιοχή της Ερμιονίδας στην Αργολίδα.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση υπέρ της ΤΕΚΑΛ η οποία με έκπτωση 15% γίνεται η προσωρινή ανάδοχος του μεγάλου αυτού έργου.
Το έργο με συνολικό κόστος με ΦΠΑ 53 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκριμένα στις 31 Ιουλίου. Η ΤΕΚΑΛ μειοδότησε στον διαγωνισμό καθώς οι προσφορές ανοίχθηκαν στις 4 Αυγούστου και από τις αρχές του έτους υπέβαλε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πλέον αν δεν υπάρξει κάποια προσφυγή θα ετοιμαστεί η σύμβαση και θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στη Βουλή των Ελλήνω και τελευταίο βήμα είναι να υπογραφεί η σύμβαση για να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής.
Το έργο έχει ως τίτλο “Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στο Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας”. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο υπογραφεί μέχρι το καλοκαίρι τότε στα μέσα του 2026 θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.
Αναλυτικότερα, συνοψίζονται ως ακολούθως:
Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερµιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:
– Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλουδυναμικότητας 2.500 m3/ώρα
– Τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2.
– Την λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 m3 όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.
– Γενικά, η χάραξη του αγωγού μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα τμήματα που αφορούν:
– Το τμήμα από το κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου έως το ακρωτήριο Ιρίων το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο από υφιστάμενους δρόμους,
– Το τμήμα του ακρωτηρίου Ιρίων για τη διάβαση του οποίου απαιτείται η διάνοιξη νέου εργοταξιακού δρόμου,
– Το τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά και τον οικισμό Αγ. Ιωάννης, το οποίο είναι προσβάσιµο από υφιστάμενο δρόμο και δύσκολα προσπελάσιμο από τη θάλασσα,
– Το τμήμα από τον οικισμό Αγ. Ιωάννης έως τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα που είναι εύκολα προσβάσιµο από υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο τμήμα του.
ΔΕΙΤΕ:  Ρεκόρ εγγραφών στο 9ο Mediterranean Yacht Show που επιστρέφει στο Ναύπλιο

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!