Ερώτηση βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για 4 διατηρητέα κτήρια του Άργους

Αναλυτικά η ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Άργους και σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Διαδικτύου, τέσσερα (4) ιστορικά και διατηρητέα κτήρια του Άργους χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Πρόκειται για την οικία του Στρατηγού Δημήτρη Τσώκρη, την οικία του Σπυρίδωνος Τρικούπη (πατέρα του Χαρίλαου Τρικούπη), την οικία της οικογένειας Βλάσση και την οικία του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Επιτροπή ευαισθητοποιημένων πολιτών και φορέων της πόλης απευθύνουν έκκληση, προκειμένου να αναπαλαιωθούν τα ανωτέρω, να συντηρηθούν και να τύχουν της προβολής που τους πρέπει.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να αναλάβετε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το ως άνω εύλογο αίτημα πολιτών και τοπικών φορέων του Άργους, ώστε να εκλείψει η απαράδεκτη σημερινή εικόνα των παραπάνω κτηρίων, που είναι συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία και, εφόσον τα εν λόγω συντηρηθούν, να μετατραπούν σε πόλο έλξης επισκεπτών ;