Εταιρία με έδρα το Ναύπλιο ζητάει οδηγούς για διανομή μαναβικής

Εταιρία με έδρα το Ναύπλιο ζητάει οδηγούς για διανομή μαναβικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά σημειώματα στο: ergasia001@yahoo.com