Εταιρεία με έδρα το Άργος ζητά οδηγούς – πωλητές

Η εταιρεία Γ. Τζούβελης & Σία ΟΕ με έδρα το Άργος ζητά οδηγούς – πωλητές για ex -van πώληση.

Απαραίτητο προσόν επαγγελματικό δίπλωμα Γ κατηγορίας. 
Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ και η εμπειρία σε ανάλογη θέση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2751029019
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail tzuvelis@otenet.gr