Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Η διαδρομή του Βασίλη Λαμπρακάκη στον Δήμο Επιδαύρου

Ο κ. Λαμπρακάκης κατά την περίοδο της δημοτικής αρχής Χρόνη υπήρξε στενός της συνεργάτης. Αυτό αποδεικνύουν και οι τουλάχιστον δέκα συμβάσεις που είχε με το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα καθώς και τα τουλάχιστον 48.484 ευρώ που πληρώθηκαν από το δήμο.
Στις 23/01/2020 ο Δήμος Επιδαύρου υπογράφει σύμβαση με απευθείας ανάθεση για «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Επιδαύρου» ύψους 14.880 ευρώ. Η σύμβαση προέβλεπε “εντοπισμό και αξιολόγηση των αδυναμιών και κινδύνων των Οικονομικών Υπηρεσιών” “Διαμόρφωση οδηγών-εγγράφων διαδικασιών για την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών στα οικονομικά του Δήμου”, “Προσδιορισμό συστήματος ελέγχου των διαδικασιών – λειτουργιών της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ενιαία βάση” και “Πρακτική εφαρμογή και εκπαίδευση «on the jobs» στη λειτουργία του συστήματος”.
Στις 12/05/2020 η σχολική επιτροπή υπογράφει με απευθείας ανάθεση σύμβαση ύψους 2.000 ευρώ για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στις 05/06/2020 η σχολική επιτροπή υπογράφει σύμβαση με απευθείας ανάθεση ύψους 2.000 ευρώ για την λογιστική υποστήριξη της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στις 06/10/2020 το Δ.Λ.Τ.Ε. αποφασίζει σε “δια περιφοράς” συνεδρίαση για δαπάνη με αιτιολογία «Υπηρεσίες ασφάλειας λιμένα Αρχαίας Επιδαύρου».
Στις 09/11/2020 υπογράφει την σύμβαση με απευθείας ανάθεση για την φύλαξη του λιμανιού της Αρχαίας Επιδαύρου με διάρκεια 52 ημέρες ύψους 11.532 ευρώ. Άγνωστο παραμένει ακόμα εάν αυτή η σύμβαση εκπληρώθηκε, πληρώθηκε ή είναι απαιτητή η πληρωμή της και βέβαια γιατί έπρεπε το λιμάνι να έχει φύλαξη κατά την περίοδο αυτή.
Στις 29/04/2021 ο Δήμος Επιδαύρου υπογράφει σύμβαση με απευθείας ανάθεση για «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του δήμου Επιδαύρου» ύψους 19.964 ευρώ. Ίδια δηλαδή σύμβαση με αυτήν ένα χρόνο πριν και με τις ίδιες εργασίας με περισσότερες ώρες αυτήν την φορά.
Στις 12/08/2021 υπογράφεται νέα σύμβαση με απευθείας ανάθεση για «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ.Ε.» ύψους 17.856 ευρώ με διάρκεια 120 ανθρωποημέρες και προθεσμία μέχρι τις 31/12/2021. Και αυτή η σύμβαση δεν γνωρίζουμε εάν εκπληρώθηκε.
Στις 19/10/2021 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ σε δια περιφοράς συνεδρίαση αποφασίζει την ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη ειδικής μελέτης εφαρμογής κοστολόγησης – τιμολόγησης.
Στις 21/10/2021 με απευθείας ανάθεση υπογράφεται η σύμβαση για την «σύνταξη ειδικής μελέτης εφαρμογής κοστολόγησης – τιμολόγησης» ύψους 6.200 ευρώ.
Στις 25/05/2022, ένα χρόνο περίπου από την σύσταση της, η ΚΕΔΕΠ υπογράφει σύμβαση με απευθείας ανάθεση για την αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών της ΚΕΔΕΠ για το έτος 2022 ύψους 12.276 ευρώ. Για αυτήν την σύμβαση μάλιστα και το γεγονός ότι στους εργαζόμενους της επιχείρησης δεν είχαν αποδοθεί τα ένσημα ο πρόεδρος μας ενημέρωσε τα εξής: «Η εταιρεία του κ. Λαμπρακάκη δεν ζημίωσε την ΚΕΔΕΠ» όμως «δεν τακτοποίησε και το θέμα που προέκυψε με τα ένσημα», που ζημίωσε τους εργαζόμενους. «Η ΚΕΔΕΠ προχώρησε στην τακτοποίηση της εκκρεμότητας», και «έως 31-01-2023 θα έχει τακτοποιηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα το πρόβλημα το οποίο ανέκυψε από την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας του κ. Λαμπρακάκη». Τελικά το τακτοποίησε ή θα το τακτοποιήσει; Βέβαια αυτή η αναφορά αφορά το 2022 γιατί η επιχείρηση λειτουργούσε από το 2021 και για τα ένσημα του 2021 δεν μάθαμε πως και εάν θα πληρωθούν.
Στις 24/08/2022 σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΠ αποφασίζει την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ορθή τήρηση των κανόνων Ανάθεσης, Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων και συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών» και την «Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία της ΔΕΥΑ Επιδαύρου».
Στις 29/08/2022 υπογράφονται από την ΔΕΥΑΕΠ δύο συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, μια για Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ορθή τήρηση των κανόνων Ανάθεσης, Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων και συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών ύψους 8.680 ευρώ και άλλη μία για Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία της ΔΕΥΑ Επιδαύρου ύψους 9.920 ευρώ.
Κοινό στοιχείο για όλες τις συμβάσεις που έγιναν υπήρξε η ιδιωτικοποίηση Υπηρεσιών, Μελετών και Έργων, το μοίρασμα δουλειών σε ημετέρους με απευθείας αναθέσεις, η λειτουργία του Δήμου και των Νομικών του προσώπων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων και της μόνιμης και σταθερής δουλειάς.
Σε όλες τις συμβάσεις ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Επιδαύρου
Μπουρδάκος Ναπολέων
Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΕΙΤΕ:  Δεν τα κατάφερε ο Πανναυπλιακός στο Λουτράκι...

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!