Η εταιρεία “Μωραΐτικα” ζητά οδηγό στην Αργολίδα

Η εταιρεία Μωραΐτικα, με έδρα το Ναύπλιο, ζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του Οδηγού – Αποθηκάριου.

  • Παρέχεται μισθός και ασφάλιση
  • Δεν κρίνεται απαραίτητο ο υποψήφιος για τη θέση να είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος. 
  • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικού: mwrkan@otenet.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 2752094200

Ημερομηνία δημοσίευσης αγγελίας: 10/06/2021