Η πανδημία ρίχνει τον ΕΝΦΙΑ: Έκπτωση από 50% έως και πλήρη απαλλαγή για 2εκ. φυσικά πρόσωπα!

Εκπλήξεις αναμένεται να φέρει η πανδημία σε χιλιάδες φορολογουμένους που είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραματικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Οι συντριπτικές απώλειες στις απολαβές τους οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ που θα αρχίζουν από το 50% και θα φτάνουν έως την πλήρη απαλλαγή.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων θα ενσωματώσουν στις φορολογικές δηλώσεις τους τα μειωμένα εισοδήματα που εισέπραξαν εντός του 2020. Οι πρώτοι τέθηκαν σε πολύμηνη αναστολή εργασίας λαμβάνοντας το έκτακτο επίδομα των 534 ευρώ και οι δεύτεροι κατέγραψαν μεγάλη απώλεια τζίρου.

Σε πολλές περιπτώσεις οι «ψαλιδισμένες» ετήσιες απολαβές κινούνται κάτω από τα εισοδηματικά όρια που προβλέπει ο νόμος για τις ευάλωτες ομάδες που δικαιούνται έκπτωση από τον εν λόγω φόρο.

Μείωση φόρου

Η σημαντική συρρίκνωση των εισοδημάτων που θα δηλωθούν στην Εφορία θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν για πρώτη φορά χιλιάδες φορολογούμενοι που θα έχουν χαμηλότερα εισοδηματικά όρια απ’ ό,τι προβλέπει ο νόμος για την κανονική καταβολή του ΕΝΦΙΑ και πλέον θα είναι δικαιούχοι έκπτωσης φόρου.

Στο οικονομικό επιτελείο φαίνεται πως έχουν χτυπήσει «καμπανάκια», καθώς δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα των φορολογουμένων που θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ κατά 50%-100%.

Το υπουργείο Οικονομικών «ποντάρει» στα αυξημένα έσοδα που θα φέρει η ένταξη 3.000 περιοχών της χώρας στο πλαίσιο των αντικειμενικών αξιών, γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία με επιπλέον 400.000.000-500.000.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείο, αυτά τα χρήματα προορίζονται για την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη στατιστική επεξεργασία των εκκαθαριστικών του έτους 2020, πέρυσι απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που αναλογούσε στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους 1.220.476 φυσικά πρόσωπα. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αύξησης των φορολογουμένων με έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.000.000 φυσικά πρόσωπα.

Παράδειγμα

Σε περίπτωση που εργαζόμενος με δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα είχε δηλώσει ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ το 2019 και φέτος για ένα διάστημα πέντε μηνών είχε τεθεί σε αναστολή εργασίας από την επιχείρησή του, το δηλωθέν εισόδημα διαμορφώνεται στα 11.500 ευρώ, αφού έχασε σχεδόν 7.500 ευρώ από τα μηνιαία εισοδήματά του.
Αυτό σημαίνει πρακτικά πως το δηλωθέν εισόδημα έπεσε κάτω από το όριο των 12.000 ευρώ που ορίζει ο νόμος για να λάβει την έκπτωση του 50% στον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και ποιοι την πλήρη απαλλαγή από το «χαράτσι»

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μείωση του φόρου ακινήτων αρχίζει από το 50% και μπορεί να φτάσει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έως το 100%.

Αναλυτικά:

 • Μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους των οποίων δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
 1. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα:
  α) του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος
  β) όλων των ποσών που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο
  γ) του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς του τεκμηρίου, όπου αυτή εφαρμόζεται
 2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 • Η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
 2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

πηγή