ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Θέση Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Ναυπλιέων -Πώς να κάνετε αίτηση

Ανακοίνωση του Δημάρχου Δημήτρη Ορφανού

Ο Δήμαρχος Nαυπλιέων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ναυπλιέων καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής .
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι αιτήσεις:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 18/1/2024 στη Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Γενεοπούλου τηλ 2752360926 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΔΕΙΤΕ:  Απόκριες στο Άργος: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!