ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κλείνει η χερσαία ζώνη στο Λιμάνι της Ερμιόνης

Τα μέτρα του Λιμεναρχείου για τη 12η Γιορτή Ροδιού

Η απόφαση του Λιμενάρχη Ναυπλίου:
Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτης, έχοντας υπόψη:
Α) Τα άρθρα 295 και 296 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ναυπλίου (ΦΕΚ 331 Β’/12-04-1978).
Β) Τις διατάξεις του Ν. 2609/1999 (ΦΕΚ Α’ 57) ”Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Γ) Την Αριθ. 103/2023 Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (ΑΔΑ: 9ΚΛ0ΟΛΘΛ-6ΤΩ).
Δ) Την ανάγκη λήψης και τήρησης μέτρων τάξης-ασφάλειας για την εύρυθμη διεξαγωγή της “12ης Γιορτής Ροδιού” που θα διεξαχθεί στην Χ.Ζ.Λ. Ερμιόνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
⦁ Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερμιόνης και συγκεκριμένα επί της «Παραλιακής οδού Ερμιόνης» από το Κατάστημα ”ΚΑΝΑΘΟΣ” μέχρι ιδιοκτησίας ”ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ-ΤΑΓΚΑΛΟΥ” και από το Κατάστημα “veckios’s pizza με το μέτρο” έως ιδιοκτησίας ”ΤΑΡΟΥΣΗ”.
⦁ Στους προαναφερθέντες χώρους της παρ. 1 απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων την Κυριακή 29-10-2023, κατά τις ώρες από 07:00 έως τη 15:00.

⦁ Για τον χώρο από την ιδιοκτησία ”ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ-ΤΑΓΚΑΛΟΥ” έως το Κατάστημα ”veckios’s pizza με το μέτρο” απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εμποδίου το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην εκδήλωση (πάγκοι, ομπρέλες ,γλάστρες, διαφημιστικά, κ.λ.π.) καθώς και στις οδούς που βρίσκονται παραπλεύρως των καταστημάτων ”ΓΑΝΩΣΗ” (ΚΑΘΟΔΟΣ) και ”ΚΡΙΤΙΚΟΣ” (ΑΝΟΔΟΣ) για την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών, επιβατών, οχημάτων, ΑΜΕΑ, και όσων έχουν εργασία προς και από τον Κεντρικό Λιμένα Ερμιόνης για την κάλυψη των κυκλοφοριακών αναγκών.
⦁ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας υποχρεούται στην έγκαιρη και κατάλληλη οδική σήμανση των υπό περιορισμό χώρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών, καθώς και των οχημάτων.

ΔΕΙΤΕ:  Μουσικά Παλαμήδεια: Ήχοι των Κάστρων στο Ναύπλιο
ΔΕΙΤΕ:  Αγγελία: Αναλαμβάνουμε εργασίες για φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α’ 261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ.381/1995 (Α’ 214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α’ 156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α’ 131).
Λοιπή κυκλοφορία εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος θα πραγματοποιείται κατόπιν υποδείξεων και συνδρομής Στελεχών Β’ Λ/Τ Ερμιόνης.
Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!