Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Κτηματολόγιο: Η Αργολίδα με τα περισσότερα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα

Νοέμβριος: Καταληκτική προθεσμία για δήλωση αδήλωτων ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο
Ο ερχόμενος Νοέμβριος αποτελεί μήνα-ορόσημο για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αδήλωτων ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Από τον Νοέμβριο και έπειτα, οι ιδιοκτησίες που παραμένουν «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα αρχίσουν να περιέρχονται στο Δημόσιο, το οποίο προς το παρόν δεν διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών των ακινήτων.
Τελευταία Ευκαιρία για τους Ιδιοκτήτες
Η 30ή Νοεμβρίου 2024 είναι η τελευταία προθεσμία για τους ιδιοκτήτες να προσφύγουν στα δικαστήρια και να διορθώσουν τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο, ώστε να σώσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτή η παράταση δίνει ανάσα και ευχέρεια κινήσεων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 111 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 23 περιοχών στην Αττική.

Στατιστικά Στοιχεία και Κίνδυνος Απώλειας
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τα 7.090.110 δικαιώματα (ιδιοκτησίες), περίπου 389.836 (ποσοστό 5,50%) είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη». Οι ιδιοκτήτες που δεν διορθώνουν τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές μέχρι την προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα ιδιοκτησίας και μπορούν μόνο να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση μέσω δικαστηρίων.
Χαρακτηριστικές Περιοχές με Ακίνητα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»
Μέχρι στιγμής, 14.484 ακίνητα έχουν ήδη χαρακτηριστεί «αγνώστου ιδιοκτήτη» και έχουν περιέλθει στο Δημόσιο. Οι περιοχές με τα περισσότερα τέτοια ακίνητα είναι το Κορωπί Αττικής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι Αχαρνές, η Μάνδρα Αττικής και η Πάτρα. Σε ποσοστά, οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι η Αργολίδα (Ελληνικό), το Ρέθυμνο (Πρασιές), η Μεσσηνία (Ελαιοχώρι) και η Ευρυτανία (Μουζίλο).

Νέες Διαδικασίες και Δυνατότητες Διόρθωσης
Με το νέο νομοθέτημα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ακινήτων αυτών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2024 μέσω της διαδικασίας του προδήλου σφάλματος. Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να διεκδικήσουν την επανάκτηση των ακινήτων τους αντί για χρηματική αποζημίωση, εφόσον το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο.
Κατηγορίες και Χρονοδιαγράμματα
Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων, ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν έχει δηλωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ για τα νέα προγράμματα (από το 2008 και μετά), αν δεν δηλωθεί εντός οκτώ ετών από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.
Οι ιδιοκτήτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές εγγραφές, μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά μόνο χρηματική αποζημίωση λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής αποζημίωσης από το κράτος, υπάρχει η δυνατότητα αίτησης για αυτούσια απόδοση του ακινήτου.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να δράσουν άμεσα για να προστατεύσουν την περιουσία τους πριν τη λήξη της προθεσμίας.

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!