Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στο Ναύπλιο

Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη λόγω έργων

Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει το κοινό ότι λόγω έργων ανακατασκευής τμήματος του οδοστρώματος θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη πλησίον της συμβολής με την Αγίου Ανδριανού στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ από την Τρίτη 26-07-2022 και για χρονικό διάστημα 7 ημερών καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
Για όλες τις μέρες που θα διαρκέσουν οι εργασίες ο δρόμος θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟΣ αλλά η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται περιορισμένα με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με χαμηλές ταχύτητες για την αποφυγή ατυχημάτων.
Παρακαλούμε τους οδηγούς να δείξουν κατανόηση, να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικοί, να τηρήσουν τις σημάνσεις που θα υπάρξουν στα σημεία των έργων και να συμμορφώνονται με τον ΚΟΚ όπου απαιτείται για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.
Ως Δήμος Ναυπλιέων ζητούμε την κατανόηση για την ταλαιπωρία, παρακαλούμε όμως για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που θα πραγματοποιηθούν τα έργα και θα εφαρμοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ.
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ για χρονικό διάστημα 7 ημερών και μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ λόγω εργασιών ανακατασκευής τμήματος οδοστρώματος.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά πλάτος της οδού και θα γίνουν τμηματικά, σε τρεις φάσεις. Η κυκλοφορία θα γίνεται περιορισμένα ανά μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μετά προσοχής χωρίς να αποκλείεται ευθεία ή στρέφουσα κίνηση από και προς την Χαρ. Τρικούπη.
Θα τοποθετηθεί επί της Χαρ. Τρικούπη η κάτωθι περιγραφόμενη σήμανση :
Κ – 20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στη οδό)
Ρ – 52 α (Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή μεριά της νησίδας ή του εμποδίου)
Ρ – 52 δ ( Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά μεριά της νησίδας ή του εμποδίου)
Ρ-2 (STOP)
– Η σήμανση της περιοχής των εκτελούμενων εργασιών του έργου θα γίνει σύμφωνα µε τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα εκείνες της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 946 Β), του ισχύοντος Κ.Ο.Κ., µε µέριµνα του εργολάβου.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μετά το πέρας αυτών θα τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί, κώνοι και θα περιφραχτεί ο χώρος παρέμβασης τοπικά (με πορτοκαλί δίχτυ ή νερομπαριέρες).

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!