Κυρία 40 ετών αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένου/νης στο Ναύπλιο

Κυρία 40 ετών αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένου/νης (όχι κατάκοιτου) στην περιοχή του Ναυπλίου μόνο, λόγω μεταφορικού μέσου, ως εξωτερική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 877899