ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο “Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων”

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 189420/22-10-2020 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους. 

 
Είδος Φακέλου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων», με φορέα του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, στους Δήμους Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 1901031623), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 2ης Ομάδας με α/α 05, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’). 
 
Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
 
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: Από 06 – 11 – 2020 έως 17 – 12 – 2020 
 
Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 06 – 11 – 2020 έως 17 – 12 – 2020 
 
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού . 
 
Πληροφορίες: κ. Π. Βρουστούρης (τηλ. 2710 237778) 
 
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 
 
-Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:ppel.gov.gr 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΔΕΙΤΕ:  Πλησιάζει την κορυφή ο Παναργειακός: Κέρδισε τον Παναιγιάλειο και τις εντυπώσεις! (Vid)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!