ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΡΓΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

«Μπόνους» στο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων! Πόση είναι η αύξηση

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους

Διπλές αυξήσεις από 9 ευρώ ως 33 ευρώ το μήνα στις καθαρές τους αποδοχές θα έχουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.
Μικρότερες αλλά όχι αμελητέες είναι οι αυξήσεις για υπαλλήλους με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, καθώς και για υπαλλήλους άλλων κατηγοριών.
Ποιοι θα δουν αυξήσεις
Οι αυξήσεις προκύπτουν από την κατάργηση δύο κρατήσεων, μιας ασφαλιστικής που είναι η ειδική εισφορά 1% που είχε επιβληθεί με το Νόμο 3896/2011 υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και μιας φορολογικής που είναι η εισφορά αλληλεγγύης η οποία τερματίζεται από 1ης/1/2023.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει από την κατάργηση της κράτησης του 1% που θα προβλέπεται σε μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ενώ μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το κέρδος είναι περισσότερο.
Μπορεί η κατάργηση της κράτησης 1% να ανεβάζει τις φορολογητέες αποδοχές και να προκαλεί μικρή επιβάρυνση στο φόρο εισοδήματος, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει θετικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς οι καθαρές αυξήσεις περιορίζονται ελάχιστα.
Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 32 έτη θα έχει καθαρό κέρδος από την κατάργηση των δύο κρατήσεων (του 1% και της εισφοράς αλληλεγγύης) κατά 30 ευρώ το μήνα, ή κατά 360 ευρώ σε ετήσια βάση. Από την κατάργηση της κράτησης 1% κερδίζει 21 ευρώ το μήνα και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κερδίζει άλλα 14 ευρώ το μήνα, δηλαδή 35 ευρώ συνολικό κέρδος από την κατάργηση των δύο κρατήσεων.
Επειδή όμως τα 21 ευρώ που γλιτώνει από την πρώτη κράτηση θα αυξήσουν το μηνιαίο εισόδημα, ο υπάλληλος θα επιβαρυνθεί κατά 5 ευρώ με επιπλέον φόρο εισοδήματος, οπότε η καθαρή αύξηση που θα έχει στον τελικό μισθό θα είναι 30 ευρώ το μήνα.
Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 36 έτη θα έχει καθαρό κέρδος από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 33 ευρώ το μήνα, ή κατά 396 ευρώ σε ετήσια βάση. Από την κατάργηση της κράτησης 1% κερδίζει 22 ευρώ το μήνα και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κερδίζει άλλα 16 ευρώ το μήνα, δηλαδή 38 ευρώ συνολικό κέρδος από την κατάργηση των δύο κρατήσεων. Επειδή τα 22 ευρώ που γλιτώνει από την πρώτη κράτηση θα αυξήσουν το μηνιαίο εισόδημα, ο υπάλληλος θα επιβαρυνθεί κατά 5 ευρώ με επιπλέον φόρο εισοδήματος, οπότε η καθαρή αύξηση που θα έχει στον τελικό μισθό θα είναι 33 ευρώ το μήνα.
Ποιες είναι οι υπόλοιπες αυξήσεις
Μικρότερες αλλά όχι αμελητέες είναι οι αυξήσεις για υπαλλήλους με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας, καθώς και για υπαλλήλους άλλων κατηγοριών.
Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 22 έτη θα έχει καθαρό κέρδος και αύξηση από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 21 ευρώ το μήνα, ή κατά 252 ευρώ σε ετήσια βάση, με μικρή επιβάρυνση κατά 4 ευρώ στο φόρο εισοδήματος.
Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 30 έτη θα έχει καθαρό κέρδος και αύξηση από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 24 ευρώ το μήνα, ή κατά 288 ευρώ σε ετήσια βάση, με μικρή επιβάρυνση κατά 4 ευρώ στο φόρο εισοδήματος.
Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 38 έτη θα έχει καθαρό κέρδος και αύξηση από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 30 ευρώ το μήνα, ή κατά 360 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η επιβάρυνση που προκαλείται από την αύξηση του φόρου εισοδήματος είναι μόλις κατά 5 ευρώ το μήνα.
Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 24 έτη θα έχει καθαρό κέρδος και αύξηση από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 11 ευρώ το μήνα, ή κατά 132 ευρώ σε ετήσια βάση, με μικρή επιβάρυνση κατά 3 ευρώ στον φόρο εισοδήματος.
Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία 36 έτη θα έχει καθαρό κέρδος και αύξηση από την κατάργηση των δύο κρατήσεων κατά 17 ευρώ το μήνα, ή κατά 204 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η επιβάρυνση στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος θα είναι 3 ευρώ.
Υπάλληλοι ΥΕ κατηγορίας με δύο παιδιά και προϋπηρεσία από 21 ως 36 έτη θα έχουν καθαρό κέρδος και αύξηση αποδοχών κατά 9, 10 και 11 ευρώ το μήνα μόνον από την κατάργηση της ασφαλιστικής κράτησης 1%, ενώ δεν θα έχουν όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είτε επειδή οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους είναι κάτω από 12.000 ευρώ και δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης.
Πότε επηρεάζονται τα εφάπαξ
Η κατάργηση της εισφοράς 1% που καταβάλλουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας δεν θα επηρεάσει το εφάπαξ που έχουν κατοχυρώσει γιατί ο σκοπός της εισφοράς όταν νομοθετήθηκε δεν είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά επιβλήθηκε για να ενισχυθούν τα έσοδα του κλάδου πρόνοιας του Δημοσίου.
Μόνον σε περιπτώσεις που κατά τη λήψη του εφάπαξ διαπιστωθεί ότι δεν έγιναν όλες οι κρατήσεις, το ποσό της εισφοράς θα παρακρατηθεί από το εφάπαξ που θα πάρουν οι υπάλληλοι, και αυτό γιατί κατά την εφαρμογή της εν λόγω κράτησης (από το 2011 και μετά) είχε διαπιστωθεί ότι δεν την κατέβαλαν όλοι οι υπάλληλοι λόγω αδυναμίας των μηχανογραφικών συστημάτων να την παρακρατούν αυτόματα από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προβλεφθεί η είσπραξη της εισφοράς 1% από το χορηγούμενο εφάπαξ με υπουργική απόφαση το 2013 που προέβλεπε ότι «εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ δεν αποδεικνύεται η καταβολή της ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων υπέρ του Τομέα (1%), το ποσό της εισφοράς παρακρατείται από το χορηγούμενο από τον Τομέα εφάπαξ βοήθημα ή από την τυχόν επιστροφή των εισφορών».
Με την κατάργηση της κράτησης 1% το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους διαμορφώνεται από 1ης/1/2023 στο 22,22% από 23,22% σήμερα. Οι εισφορές είναι υψηλότερες έναντι των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν 4% για εφάπαξ και 4% για το μέρισμα από το Μετοχικό τους Ταμείο, που είναι παροχές τις οποίες δεν έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

Τα 'μαθες τα νέα;

Ρίξε και εδω μια ματιά!

Ανέβηκαν πρόσφατα...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ;