Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Νέα πρόσκληση για χρηματοδότηση επενδύσεων από την ΟΤΔ Πάρνωνα

Νέα πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία την 13-06-2022 είναι ενεργή από την ΟΤΔ Πάρνωνα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις αλιευτικές περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου και οι οποίες αφορούν τις παρακάτω περιοχές. CLLD-Αλιείας.pdf (parnonas.gr)
Αφορά επενδυτικά σχέδια σε μια μεγάλη γκάμα κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ στους τομείς των υπηρεσιών του εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης καταλυμάτων, χώρων εστίασης, βιοτεχνική δραστηριότητα, λιανικό εμπόριο κλπ.
Επίσης χρηματοδοτούνται επαγγελματικές δραστηριότητες για τον εκσυγχρονισμό και εγκατάσταση γραφείων και εργαστηρίων επιστημόνων (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, γεωπόνοι, λογιστές κ.α).
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανέλθει στις 300.000,00 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης μέχρι το 50% με την προϋπόθεση αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων έως 31/12/2023.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της) στην ιστοσελίδα www.parnonas.gr στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.parnonas.gr/8653/prokyr/2i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon/
Επίσης αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδια πρόσωπα είναι η κα Άννα Κορδονούρη και κα Μαρία Μπούζιου στον αριθμό τηλεφώνου 2757022807 και στα email: info@parnonas.gr και leader@parnonas.gr.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΦΔ) το οποίο σημαίνει ότι έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της πρόσκλησης της αξιολόγησης της ένταξης και της παρακολούθησης για την υλοποίηση των επενδύσεων, υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020».

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!