Νέο voucher έως 1.500 ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων

Kάθε εργαζόμενος ή άνεργος δικαιούχος για συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα λάβει έως και 1.500 ευρώ.

Ένα νέο εργαλείο στην «φαρέτρα» ανέργων και εργαζομένων ενεργοποιεί το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, μέσα από το Skills.gov.gr.
Πρόκειται για τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων (ΑΛΔΕ) – όπως θεσπίστηκε με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά» – ο οποίος θα αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια κάθε πολίτη, για την καταγραφή τόσο των υφιστάμενων δεξιοτήτων του, όσο και εκείνων που θα αποκτά εφεξής από τα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, στα οποία θα συμμετέχει.
Πρακτικά, ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων θα επιτρέπει σε άνεργους και εργαζομένους να δημιουργήσουν με ένα «κλικ», ένα «ψηφιακό αρχείο» με το σύνολο των δεξιοτήτων τους, το οποίο θα περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει και τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ θα περιλαμβάνει και τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.