ΝΑΥΠΛΙΟ: Εστιατόριο στα Πυργιώτικα ζητάει άτομα για εργασία

Εστιατόριο στην περιοχή Πυργιώτικα Ναυπλίου ζητάει άτομα για εργασία:

-Μάγειρα/ Μαγείρισσα
-Ψήστη
-Ντελίβερι
-Υπεύθυνο/η τηλεφώνου

Ώρες επικοινωνίας 9:00 με 18:00
Tηλ. επικοινωνίας 27520 99403