ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ: Τοποθετήθηκαν τα πρώτα όργανα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνολικά, προβλέπεται η εγκατάσταση σε πρώτη φάση 8 αισθητήρων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στον Δήμο Ναυπλιέων η εγκατάσταση των τριών πρώτων οργάνων παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5. Συνολικά, προβλέπεται η εγκατάσταση σε πρώτη φάση 8 αισθητήρων.
Η δράση παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπλιέων, υπό την επιστημονική εποπτεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διευθυντής: Καθ. Ν. Μιχαλόπουλος; Ομάδα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας , Διευθυντής: Δρ. Ε. Γερασόπουλος) και εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής.
Κύριος στόχος του εγχειρήματος είναι η παροχή έγκαιρης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στον πληθυσμό και δη στις πλέον ευαίσθητες υποομάδες (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς), ώστε να προστατεύονται από την υπέρμετρη ατμοσφαιρική έκθεση. Επίσης, μέσω της μελέτης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, προσφέρονται σημαντικές δυνατότητες στη Δημοτική αρχή για ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο, με στόχους τον μετριασμό πιθανών πηγών εκπομπής σωματιδίων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Οι συσκευές μέτρησης στηρίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων και διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), με την ανάπτυξη τους σε πυκνά δίκτυα να αποτελεί βασικό πυλώνα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σύγχρονες «έξυπνες πόλεις». Επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των συγκεντρώσεων PM2.5 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2.5 εκατομμυριοστών του μέτρου), η αναπνευστική έκθεση στα οποία θεωρείται ιδιαζόντως επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία. Τα όργανα βαθμονομούνται με χρήση πρότυπου εξοπλισμού αναφοράς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Τα βαθμονομημένα αποτελέσματα των μετρήσεων και ο χαρακτηρισμός των επιπέδων παρέχονται, με ωριαία ανανέωση, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ, στον ελεύθερα προσβάσιμο ιστότοπο https://air-quality.gr/.
Τα πρώτα όργανα εγκαταστάθηκαν σε σχολικά κτήρια και συγκεκριμένα στο κέντρο του Ναυπλίου (1ο Λύκειο), την περιοχή Άρια (6ο Δημοτικό Σχολείο) και τη Νέα Τίρυνθα (Δημοτικό Σχολείο). Σε συνεργασία με το ΕΑΑ, προγραμματίζεται η περαιτέρω επέκταση του δικτύου με την εγκατάσταση συνολικά 8 οργάνων μέτρησης σε χωρικά αντιπροσωπευτικά σημεία του Δήμου, καθώς και νέες δράσεις για τον πληρέστερο χαρακτηρισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.
ΔΕΙΤΕ:  Μάκαρης για δηλώσεις Τσακλόγλου: «Σήμερα οι δικηγόροι και οι ντελιβεράδες, αύριο ποιοι;»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!