Ξενοδοχείο στο Άργος ζητά προσωπικό

Ζητείται νυχτερινός υπεύθυνος υποδοχής για πλήρη απασχόληση σε ξενοδοχείο στο Άργος.

Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ με επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.

Επίσης, ζητείται καμαριέρα για πλήρη απασχόληση.

Επιθυμητά προσόντα: Καλή φυσική κατάσταση, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: maf290@hotmail.com