Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνας Α.Ε – Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνας Α.Ε. δικαιούχος στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Στις 28/02/2022 δημοσιεύτηκε η με Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131, 28/02/2022 πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν σχετικές προτάσεις για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων.
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί δικαιούχο της ανωτέρω πρόσκλησης και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής της προτάσσοντας την μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της, θα προχωρήσει στην ουσιαστική τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ για την ταχεία προετοιμασία των προτάσεών τους με στόχο την ένταξη και κατ’ επέκτασιν την χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας Α.Ε.: https://www.parnonas.gr/
ΔΕΙΤΕ:  Αυτή η παραλία είναι το επτασφράγιστο εξωτικό μυστικό της Αργολίδας -Πώς να πάτε! (Vid)

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!