Ο “Γρηγόρης” στο Άργος προσφέρει μόνιμη 8ωρη εργασία

Προσφέρεται εργασία, μόνιμη, οχτάωρη, με πλήρη ασφάλιση και ικανοποιητικό μισθό από τον Γρηγόρη μικρογεύματα στο Άργος

Επιθυμητή προϋπηρεσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976674446
Εmail: leri.07@hotmail.com