Προσλήψεις προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας – Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Δείτε τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες

«Πράσινο φως» έλαβε από το υπουργείο Πολιτισμού η πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών.
H πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού αφορά στις εξής ειδικότητες:
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού
-Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας θα γίνουν 7 προσλήψεις

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr/
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις και τις ειδικότητες ΕΔΩ