ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Σαν σήμερα: Στο Άργος & την Επίδαυρο τα πρώτα ταχυδρομεία της Ελεύθερης Ελλάδας

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει στον Πόρο ψήφισμα «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας» ιδρύοντας το «Γενικόν Ταχυδρομείον».
Το Ψήφισμα
«Θεωρών την ανάγκην του να τακτοποιηθή και κανονισθή η μεταξύ της Κυβερνήσεως και των διαφόρων αρχών του Κράτους ανταπόκρισις.
Ακούσας την γνώμην του Πανελληνίου.
Α) Συσταίνεται ταχυδρομείον δια την ανταπόκρισιν μεταξύ της Κυβερνήσεως
και της Επικρατείας. Εκ τούτου δύνανται να επωφελώνται και οι πολίται και άλλοι όταν θέλωσι δια την μερικήν αλληλογραφίαν.»
Εν Πόρω τη 24η Σεπτεμβρίου 1828
Ιωάννης Καποδίστριας

Τα πρώτα γραφεία της νέας υπηρεσίας δημιουργήθηκαν στο Άργος, στην Επίδαυρο, στην Τρίπολη και στην Σύρο.
ΔΕΙΤΕ:  Ναύπλιο: Κλειστές δημόσιες υπηρεσίες και ανοιχτά καταστήματα στις 30 Νοεμβρίου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!