Σε εξέλιξη οι εργασίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους-Ναυπλίου, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Το έργο είναι σημαίνουσας σημασίας καθώς η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού του βιολογικού ενείχε τον κίνδυνο περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΡ-Μ αντιμετωπίζει άμεσα τα πρόβληματα και προχωρά στην αναβάθμιση της λειτουργίας της ΕΕΛ παρά τις όποιες δυσκολίες.