Σημαντικά έργα στην Αγία Τριάδα! Έρχεται ανάπλαση στην κεντρική πλατεία

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος μας ενημερώνει:

Δημοπρατείται στις 17 Αυγούστου 2022 η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα).
Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 255/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε η «Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου» στην Αγία Τριάδα (Μέρμπακα).
Ολοκληρώθηκε επίσης η εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων για την βελτίωση του φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ταυτόχρονα υλοποιείται η ανέγερση νέων αιθουσών στο δημοτικό σχολείο.