Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Συνάντηση Μαργέτα με Κεδίκογλου στην Αθήνα -Τι συζήτησαν για την Ερμιονίδα

Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμο Κεδίκογλου συναντήθηκε στην Αθήνα ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Μαργέτας.
Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς της Ερμιονίδας.
Μάλιστα, κατατέθηκαν σχετικά υπομνήματα, τα οποία και επιδόθηκαν στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων στην Ερμιονίδα, προκειμένου να προωθηθούν στους αντίστοιχους τομεάρχες.
Τα υπομνήματα που κατέθεσε ο κ. Μαργέτας αναφέρουν τα εξής:
Αγροτική παραγωγή
Στις αγροτικές περιοχές της Ερμιονίδας είναι περιορισμένες οι επιλογές των αγροτών, αυξημένα τα κόστη παραγωγής, μειωμένα τα εισοδήματα (έλλειψη νερού, απόσταση από εθνική οδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο κόστος μεταφοράς κ.α).
Η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υπαίθρου και την παραγωγή αειφορικών συστημάτων.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στήριξη των αγροτών μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος, ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός για την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό σχέδιο της νέας Κ.Α.Π 2023 – 2027 προβλέπεται:
Δράση 1 : Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές,
Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών,
Δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για άλλες περιοχές που πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα.
Επειδή στις νέες περιοχές που οριοθετήθηκαν με βάση ειδική μελέτη του 2018 δεν περιλαμβάνεται καμία κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, παρακαλούμε να ισχύσει η οδηγία 81.645ΕΟΚ σχετικά με τις ορεινές περιοχές, που ίσχυε πριν τη μελέτη του 2018, και περιλαμβάνει τον κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ(Ελλάς).
Να σημειωθεί ότι ο κοινοτικός κατάλογος των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών (οδηγία 81.645ΕΟΚ) περιελάμβανε ολόκληρη την Ερμιονίδα, ενώ στο νέο κατάλογο στη Δράση 2 και 3 όπως αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνεται καμία περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας.
Κτηνοτροφικός τομέας
Σε ό,τι αφορά τον κτηνοτροφικό τομέα στο Δήμο Ερμιονίδας, χρειάζεται να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αλλάξει άμεσα ο χαρακτηρισμός ολόκληρης της Ερμιονίδας ως πεδινής και να γίνει επαναφορά του χαρακτηρισμού της ως ημιορινής.
Δεν είναι δυνατόν οι Κοινότητες και οι Οικισμοί Διδύμων, Πελεής, Ράδου, Λουκαϊτίου, Ηλιοκάστρου, Θερμησίας να είναι χαρακτηρισμένοι ως πεδινοί, ενώ η κτηνοτροφία ασκείται σε ημιορινές περιοχές.
Οι συνέπειες από τον εξωπραγματικό αυτό χαρακτηρισμό είναι δραματικές για τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων, την ένταξή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, ακόμα και την ένταξη στα προγράμματα των νέων αγροτών.
Αποθαρρύνει την ενασχόληση των νέων με τα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα και τους στρέφει σε άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον τους οδηγεί σε εγκατάλειψη της περιοχής.
Αλιεία
Πρέπει να στηριχτεί με δέσμη δράσεων μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2021 – 2027.
  • Να προβλεφτεί η στήριξη της πρώτης απόκτησης σκάφους καθώς και δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των αλιέων.
  • Ο αλιευτικός στόλος χρειάζεται αποζημιώσεις για τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται από τα θηλαστικά στα εργαλεία των αλιέων.
  • Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους αλιευτικούς λιμένες οι οποία σε πολλές περιπτώσεις χρήζουν βελτιώσεων τόσο για την υγιεινή και την ποιότητα των αλιευμάτων, όσο και για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!