Τεχνική εταιρεία στο Ναύπλιο ζητάει Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό

Ζητείται Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, με προϋπηρεσία στον χώρο των κατασκευών, από τεχνική εταιρεία με έδρα το Ναύπλιο, για πλήρη απασχόληση.

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στο mail: pamotech1@gmail.com