Το Blublanc στην Αρβανιτιά ζητάει προσωπικό για κρύα κουζίνα

Το Blublanc στην Αρβανιτιά Ναυπλίου ζητάει προσωπικό για την κρύα κουζίνα.

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή φοίτηση σε σχολή μαγειρικής απαραίτητη

Email για την αποστολή βιογραφικών blublancbeach@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας: 2752096031