Το Teory στο Ναύπλιο ζητά προσωπικό

Το κατάστημα Bar – Bistro “Teory” στο Ναύπλιο ζητά Barista-Barman και άτομα για σέρβις με απαραίτητη προϋπόθεση την προϋπηρεσία.

Επικοινωνία:
Τηλ: 2752025554
e-mail: teoria2016@gmail.com