Χυμοποιείο-συσκευαστήριο στο Σκαφιδάκι ζητάει προσωπικό

Η εταιρεία F.J.E. (χυμοποιείο-συσκευαστήριο ) με έδρα το Σκαφιδάκι Άργους ζητά μηχανικό παραγωγής, χειριστές περονοφόρων καθώς και εργάτες-εργάτριες για εποχιακή απασχόληση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2751042016 – 2752110681